Uzavřeli jsme rok 2022

Od Ondroid

Uzavřeli jsme účetnictví za rok 2022 a elegantně vpluli do roku 2023. Finanční prostředky od dárců, města Úštěk a firmy Mondi jsme řádně vyúčtovali a účelně vynaložili.
V roce 2023 opět požádáme o dotaci město Úštěk, Mondi v programu Patriot a budeme hledst dlaší finanční zdroje na úrovni okresu nebo kraje a určitě i mezi firmami v okolí