Starosta Úštěka laureátem ceny Přístav

Od Ondroid

Jsme rádi, že nominace pana starosty od čtyř spolků – GreenBus z.s., Spolek Pod Sedlem, Zubrnická museální železnice a DDM města Úštěk vyšla a pan starosta Jan Mazini obdržel cenu Přístav pro rok 2022, která mu bude slavnostně předána v Praze dne 26.5.2022.
Cena Přístav je ocenění České rady dětí a mládeže (ČRDM) za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží. Je udělováno od roku 2002 coby ocenění za významnou podporu mimoškolní činnosti a zásadní přispění k jejímu rozvoji dobrovolným i profesionálním zástupcům veřejné správy a samosprávy a podnikatelům působícím na místní či regionální úrovni.
Určitě si tuto cenu současné vedení města Úštěk zaslouží a tato cena je myslíme oceněním nejen pana starosty, ale celého týmu radnice a všech zastupitelů města, i opozice a i všech dalších pracovníků pro město. Takže gratulujeme a vážíme si spolupráce

cenapristav #crdm