Smlouva o partnerství

Od Ondroid

V březnu 2021 podepsal náš spolek smlouvu o partnerství s Městem Úštěk. Jedná se o partnerství k projektu 4.výzvy PRV Fiche 5 v MAS České středohoří, kdy jsme se stali partnery, kteří pomohou s informovaností a připomínkováním projektu a budou akcemi a aktivitami zejména s mládeží podporovat jejich dobrovolnickou činnost, úctu k historii a hezký vztah ke kraji.
Jsme rádi, že můžeme být partnery rozvíjejícího se města a okolních obcí, aby tu bylo lépe a příjemněji