Obnova zaniklého hřbitova

Od Ondroid

Kousek od habřinských stráni vedle bývalé železniční trati se schovává zarostlý a plný odpadků bývalý hřbitov. Podle pamětníků tam v padesátých letech ještě byl a nyní jsou na rozvalených zbytcích hrobů odpadky a nálety. Spolek GreenBus z.s. se rozhodl místo očistit a dát mu nějakou pietu. Vše jsme konzultovali s úřadem města Úštěk a dostali jsme zelenou i příslib součinnosti a pomoci. Pro náš spolek a naši mládež je to výzva a zároveň nabídka další dobrovolné práce pro krásnější okolí.

Je to zase kamínek do mozaiky kultury a dějin našeho kraje, které s našimi dětmi a mládeží skládáme našimi aktivitami