Navrhujeme starostu Úštěka na cenu Přístav

Od Ondroid

Náš spolek GreenBus ve spolupráci se spolkem Zubrnická muzeální železnice ( https://www.zubrnickazeleznice.cz ), Spolkem občanů pod Sedlem ( http://podsedlem.cz ) a DDM Úštěk, posílá na Českou radu dětí a mládeže nominaci na cenu Přístav pro rok 2021 pro pana starostu Jana Mazíniho.

Cena ČRDM PŘÍSTAV – http://www.pristav.crdm.cz – je ocenění pro zástupce veřejné správy a samosprávy a podnikatele působící na místní a krajské úrovni za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží.Občanská sdružení dětí a mládeže pracují v různorodých podmínkách jednotlivých obcí či měst, k jejichž rozvoji také řadou svých aktivit a projektů přispívají. Tím, že vedou děti a mladé lidi k aktivní účasti na životě obce, mají kladný vliv na rozvoj občanské společnosti. Práce, která má tak skvělý vliv na utváření a kladný vývoj naší občanské společnosti, však není patřičně oceňována a nevěnují jí dostatečnou pozornost ani sdělovací prostředky, ani veřejnost. To vše si moderní komunální politik uvědomuje a podporuje aktivity dětí a mladých lidí i dobrovolníků s nimi pracujících. Smyslem Ceny Přístav je tedy vyzvednout dobré zkušenosti z obecní politiky a ocenit její konkrétní představitele, kteří mohou být příkladem všem ostatním.Myslíme si, že pan starosta Úštěka by si cenu zasloužil a jak vidíme, nejsme sami. Samozřejmě toto ocenění, pokud ho pan starosta získá, bude oceněním celého týmu lidí kolem něho, všech zastupitelů a radních, kteří podporují jakkoliv děti a mládež i dobrovolníků, kteří pracují v přímé práci v terénu. Víme, že v Úštěku i okolí jsou i další spolky, které mají určitě se samosprávou dobré zkušenosti. Ozvěte se nám, přidejte se k nám