Mondi podpořilo GreenBus

Od Ondroid

MONDI Štětí nám v rámci programu Patriot přispěje částkou 30 000,- Kč. Děkujeme.
Mondi Štětí a.s. každoročně podporuje projekty místních organizací na základě došlých žádostí. V roce 2022 obdrželi žádosti 38 organizací v celkové žádané částce 1.265.973 Kč. Náš spolek je jednou z podpořených skupin.
Tyto peníze věnujeme do konkrétního herního vybavení coming soon klubu v Úštěku – stolní fotbal, pinkponk, ATP…