Luděk má práci

Od Ondřej Pelnař

Díky velmi dobrým lidem v našem okolí má náš Luděk zaměstnání. Pracuje nyní v kempu v Úštěku jako údržbář. Práci získal jako dotované místo od ÚP ČR.

Děkujeme panu starostovi města Úštěku panu Janu Mazínimu, paní Novákové z Úřadu práce v Úštěku a dalším skvělým lidem, bez nichž by Luděk práci asi nesehnal.
Jedním kamínkem do mozaiky života bez alkoholu je právě možnost pracovat a tu tady v našem regionu mnoho lidí nemá. Proto jsme rádi za dotovaná místa od ÚP ČR. Jedno takové místo se našlo i pro Luďka a tak díky tomu může pracovat pro město Úštěk v kempu u jezera Chmelař.
Ovšem bez pomoci pana starosty a paní referentky z ÚP by se to nepovedlo.
No a samozřejmě veliký dík patří i Luďkovi, který neváhal a o práci má zájem a my jsme moc rádi.
Bohužel v samotném městě Úštěk i v okolních osadách vnímáme problém alkoholismu jako dost veliký problém, kterému bychom se rádi třeba v rámci našich aktivit věnovali.

Nakonec zveme na jezero Chmelař, kde je nádherně a kdo tu nikdy nebyl, ať určitě přijede ?