Dotace od města Úštěk

Od Ondroid

V tomto měsíci jsme obdrželi od města Úštěk dotaci na činnost našeho spolku pro rok 2021 ve výši 21 000,-Kč ( velmi symbolické číslo ).
V rozpočtu počítáme s tím, že přispějeme na výlety a jiné aktivity ( cestovné, ubytování, atp. ), koupíme nějaké vybavení na výpravy a nějaké drobné výdaje dáme i na provoz našeho spolku.
Děkujeme vedení města za grant na činnost a těšíme se na vzájemnou fajn spolupráci